Неучебен ден

# # #
  • comments off

Неучебен ден

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. 26.10.2015 г./понеделник/ е НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ/ден след провеждане на местните избори/.

 2. ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ – 31.10.2015г.-02.11.2015 г. включително

                                       От ръководството 

  • Сподели

# # #