Националното външно оценяване за учениците от ІV клас

# # #
  • comments off

Националното външно оценяване за учениците от ІV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Националното външно оценяване за учениците от ІV клас ще се проведе на:

 – 07.05.2014 г. /сряда/ по български език и литература

 – 08.05.2014 г. /четвъртък/ по математика    

 – 12.05.2014 г. /понеделник/ по човекът и природата

 – 13.05.2014 г. /вторник/ по човекът и обществото

     Поради тази причина на 7 май /сряда/8 май /четвъртък/9 май /петък/,10 май – събота /отработва се 2 май и се учи с програмата за петък/, 12 май /понеделник/ и 13 май /вторник/, учениците от ІV клас ще учат първа смяна – от 7.40 ч., ПИГ ІV клас – от 12.00 ч. до 18.00 ч.

     Останалите ученици учат без промяна.

                                                                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 143 ОУ

  • Сподели

# # #