Национално външно оценяване 2015/2016 учебна година

# # #
  • comments off

Национално външно оценяване 2015/2016 учебна година

Национално външно оценяване 2015/2016 учебна година

     Уважаеми родители,

     На 10, 12, 13 и 16 май 2016 година от 10:00 часа ще се проведе НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) за IV клас. Във връзка с това за дните 10, 11, 12, 13, 14 и 16 май 2016 година дневният режим в 143.ОУ „Г.Бенковски“ се променя както следва: IV клас и ПИГ на III клас ще провеждат занятията си в първа смяна; III клас и ПИГ на IV клас ще провеждат занятията си във втора смяна. Учебните занятия на IV клас ще започват от 8:00ч., а ПИГ на III клас – от 7:30ч. Учебните занятия на III клас ще започват от 12:45ч. или 13:35ч. (според седмичното разписание за съответния клас), а ПИГ на IV клас – от 12:00ч. до 18:00ч. За останалите класове няма промяна в дневния режим. От ръководството

Уважаеми родители,

     На 10, 12, 13 и 16 май 2016 година от 10:00 часа ще се проведе НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) за IV клас.

Във връзка с това за дните 10, 11, 12, 13, 14 и 16 май 2016 година дневният режим в 143.ОУ „Г.Бенковски“ се променя както следва:

IV клас и ПИГ на III клас ще провеждат занятията си в първа смяна;

III клас и ПИГ на IV клас ще провеждат занятията си във втора смяна.

    Учебните занятия на IV клас ще започват от 8:00ч., а ПИГ на III клас – от 7:30ч.

Учебните занятия на III клас ще започват от 12:45ч. или 13:35ч. (според седмичното разписание за съответния клас), а ПИГ на IV клас – от 12:00ч. до 18:00ч.

За останалите класове няма промяна в дневния режим.

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас през учебната 2015/2016 година

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в VII клас през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД 09-1222/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на НВО в 4 и в 7 клас през учебната 2015/2016 година

Приложение №1;№2 и №3  утвърдени със Заповед №РД09-357/25.03.2015 г. на МОН

Приложение №1;№2 и №3  утвърдени със Заповед №РД09-357/25.03.2015 г. на МОН

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г. 

– БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТИРА 

– МАТЕМАТИКА

  • Сподели

# # #