Награди

# # #
 • comments off

Награди

05.11.2012

ЕТО И НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В КОНКУРСА “КАК ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА ПРОМЕНИ МОЯ ГРАД”:

 1. Гергана Славейкова – IVа
 2. Мария Боянова – IVа
 3. Калина Бахарова – Vв
 4. Марио Савчев – VIв
 5. Александър Маринов – Vв
 6. Владимир Ганев – VIг
 7. Моника Гергинова – VIг
 8. Ева Гьорева – Vв
 9. Магдалена Георгиева – VIг
 10. Теодора Антонова – VIг
 11. Надя Хасан – VIг
 • Сподели

# # #