Мажоретен състав ,, Бонбон”

# # #
  • comments off

Мажоретен състав ,, Бонбон”

Мажоретен състав ,,Бонбон” – 1 клас

РЪКОВОДИТЕЛ: Ивелина Тасева

Участват ученички от 1 клас. Участничките в него придобиват умения за усет към красивото, естетичното и хармоничното. Развиват и усъвършенстват своята координация и дисциплина. Под звуците на модерен музикален съпровод изразяват своята емоционалност в танцови композиции, които им дават възможност за изява в различни мероприятия, представяйки визията на училището ни.

  • Сподели

# # #