“Математика за всеки”

# # #
  • comments off

“Математика за всеки”


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Mатематическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28 юни 2020 г. (неделя) от 09.00 ч. Училище координатор на състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на институцията, определена за координатор, заявление за участие (по образец) и декларация за информирано съгласие (по образец) за публикуване на:

– резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

– снимки и/или видео с участие на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.

Заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие ще се приемат от  08.06.2020 г. до 24.06.2020 г.

Информация за графика на подаване на заявленията на хартиен носител и възможностите за електронно подаване на заявленията може да намерите на сайта на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – https://smg.bg/.

  • Сподели

# # #