Математически турнир „Иван Салабашев“.

# # #
  • comments off

Математически турнир „Иван Салабашев“.

Уважаеми родители,

На 1 декември 2018 г.(събота) от 10:00 часа в 125 СУ и в 107 ОУ ще се проведе XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

Турнирът е платен. Таксата се заплаща в съответното училище. Там може да получите и информация за сумата.

Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултатата им, трябва да го заявят при записване на състезанието в съответното училище.

На всички ученици от 143. ОУ желаем успех!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #