Лятно училище

# # #
  • comments off

Лятно училище

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           143 ОУ „Георги Бенковски” организира безплатно лятно училище за учениците от първи клас. Учебните занятия включват:                                                                                           

1. Занимателна математика                                                                                                           

2. Информационни технологии                                                                                                     

  3. Извънкласно четене                                                                                                                    

4. Английски език                                                                                                                         

5. Немски език                                                                                                                                

6. Приложно изкуство                                                                                                                         

7. Изобразително изкуство                                                                                                                   

8. Спорт – футбол, лека атлетика.      

          Учебните занятия са от 2 юни (понеделник) до 27 юни (петък), от 9.00 ч. до 13.00 ч.

          Родителите на учениците, желаещи да посещават лятното училище, да попълнят заявление. /Заявленията са при класните ръководители на учениците/.

                                                                                                  От ръководството

  • Сподели

# # #