Клуб “Традиции и обичаи на моя народ” – Йорданова

# # #
  • comments off

Клуб “Традиции и обичаи на моя народ” – Йорданова

Клуб “Традиции и обичаи на моя народ”

Овладяване на умения за самостоятелно учене и събиране на информация – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА МОЯ НАРОД

Ръководител: Красимира Йорданова

  • Сподели

# # #