Клуб “Традиции и обичаи на моя народ” – Иванова

# # #
  • comments off

Клуб “Традиции и обичаи на моя народ” – Иванова

Клуб “Традиции и обичаи на моя народ”

Овладяване на умения за самостоятелно учене и събиране на информация – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА МОЯ НАРОД

Ръководител: Наташа Иванова

  • Сподели

# # #