КЛУБ “Езиков свят”

# # #
  • comments off

КЛУБ “Езиков свят”

КЛУБ “Езиков свят” – III г клас

РЪКОВОДИТЕЛ: Милена Зафирова

 Клуб “Езиков свят” цели да затвърди, чрез практически действия езиковия материал, който се усвоява в трети клас. Чрез създаване на интерес към езика и неговото изследване се стимулира познавателната активност на децата и тяхната самостоятелност. Тези часове са насочени към усъвършенстване на четенето, възприемането и разбирането на произведения от различни жанровe на литературата и фолклора за деца. Целят развиване на умения за работа в екип и на затвърдяване на такива за съчиняване на текст, съставяне на разказ по картина и преразказ.  

  • Сподели

# # #