КЛУБ: Everyday English – 3 клас

# # #
  • comments off

КЛУБ: Everyday English – 3 клас

КЛУБ: Everyday English – 3 клас
РЪКОВОДИТЕЛ: Цветина Милева

Клуб по английски език Everyday English е насочен към повишаване на цялостната езикова култура и презентационни умения на учениците. Основната цел е не само надграждане на придобитите в учебните часове знания и умения, но и постигане на увереност при използване на езика в речеви ситуации, свързани с живия живот. В тази връзка е разработено и тематичното съдържание. Използват се разнообразни и интересни методи – четене и слушане с разбиране, диалози, ролеви игри, драматизации, проекти.

  • Сподели

# # #