Какво ще изучават първокласниците

# # #
 • comments off

Какво ще изучават първокласниците

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

Какво ще изучават първокласниците през учебната 2019 / 2020 година

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

 •     Български език и литература – 7 часа седмично
 •     Математика – 4 часа седмично
 •     Околен свят – 1 час седмично
 •     Музика – 2 часа седмично
 •     Изобразително изкуство – 2 часа седмично
 •     Технологии и предприемачество – 1 час седмично
 •     Физическо възпитание и спорт – 2 часа седмично


 РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА:

 •     Български език и литература – 1,5 часа седмично 
 •     Математика – 1,5 часа седмично  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

 •     Английски език – 2 часа седмично

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

от 8:00 ч. до 18:00 ч.

 • Сподели

# # #