Какво предлага 143. ОУ

# # #
 • comments off

Какво предлага 143. ОУ

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ПРЕДЛАГА:

 • компютърни кабинети, които се модернизират всяка година;
 • неограничен интернет достъп;
 • мултимедиен презентационен кабинет;
 • иновативн обучение с програмите Envision, Jumpido,  Jump Math, работа с 3D – принтер и 3D писалки;
 • интерактивни уроци;
 • занимания по интереси;
 • възпитаване на култура на поведение в час на класа;
 • групи за овладяване на четивната техника и за развиване на комуникативните умения;
 • литературно четене във всички класове;
 • приемственост между образователните степени;
 • отбори по български език и литература, английски език,информационни технологии, математика, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, история и цивилизации с цел участия във всички олимпиади, математически състезания и национални конкурси;
 • безплатни консултации и пробни изпити по български език и литература и по математика за кандидатстване след VІІ клас;
 • консултации по всички учебни дисциплини за ученици по предварително обявен график, срочни и годишни дидактически тестове, текущи писмени изпитвания всеки месец;
 • резюмета по всички учебни дисциплини за подпомагане на подготовката  на учениците,система за поощрения в учебната работа, специализирана подготовка за кандидатстване след VІІ клас;
 • вокална група –начален и прогимнизиален етап;
 • мажоретен ансамбъл – І клас;
 • извънкласни дейности – програмиране и роботика, шах, футбол, народни и спортни танци, карате, зумба;
 • периодично участие в благотворителни мисии с ученическо творчество –в Народното събрание, Ларгото, Военноисторическия музей, „Българската Коледа“
 • тематични екскурзии, изнесени обучения по различни учебни предмети;
 • богат библиотечен фонд;
 • ученически стол с готвени ястия;
 • бюфет;
 • медицински персонал – целодневно;
 • детски училищен психолог – целодневно;
 • ресурсен учител – целодневно;
 • 24 – часова охрана, видеонаблюдение;
 • безплатно лятно училище за учениците от първи клас / английски език, приложна математика, спорт/ -месец юни.
 • Сподели

# # #