Хайде на училище!

# # #
  • comments off

Хайде на училище!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Тържественото откриване на новата учебна година в 143. ОУ „Георги Бенковски” ще се проведе на 15 септември от 10.00 часа.  

Моля учениците да се явят в двора на училището в 9.45 ч.

След тържеството ще се проведе час на класа за всички класове, както следва:

     – I и V клас – от 10:45 ч.;

    – II, III и IV клас – от 11:00 ч.;

    – VI и VII клас – от 11:15 ч..

          В часа на класа учениците ще получат:

    – седмично и дневно разписание;

    – безплатни учебници за съответния клас.

НА ДОБЪР ЧАС!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

  • Сподели

# # #