ГРАФИК за провеждане на олимпиадите през учебната 2011 / 2012 г.

# # #
  • comments off

ГРАФИК за провеждане на олимпиадите през учебната 2011 / 2012 г.

ОЛИМПИАДАОБЩИНСКИ КРЪГ  ОБЛАСТЕН КРЪГНАЦИОНАЛЕН КРЪГ
 НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 25.01.2012 г. 25.02.2012 г. 31.03.2012 г.,Враца
 МАТЕМАТИКА 18.12.2011 г. – 9.00 ч. 08.04-09.04.2012г.9.00 ч. 12.05.-13.05.2012 г.София, 9.00 ч. 
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ06.01.2012 г.9.00 ч.24.02.2012 г.9.00 ч.28.04. – 29.04.2012 г., Шумен
ФИЗИКА13.01.2012 г.24.02.2012 г.14.00 ч.21.04.-22.04.2012 г., Хасково, 8.00 ч.
ХИМИЯИ ОПАЗВАНЕ НАОКОЛНАТА СРЕДА14.01.2012 г.9.00 ч.23.02.2012 г.9.00 ч.24.03.-25.03.2012 г.,Варна
 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 23.02.2012 г.9.00 ч. 09.04.2012 г. 05-06.05.2012 г.
  • Сподели

# # #