ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

# # #
  • comments off

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература21.05.2024 г.Български език и литература20.02.2024 г. 22.03.2024 г. 23.04.2024 г. 04.06.2024 г.
 Английски език07.02.2024 г. 06.03.2024 г. 22.05.2024 г.
Математика26.04.2024 г.Математика22.02.2024 г. 19.03.2024 г. 11.04.2024 г. 07.06.2024 г.  
 История и цивилизации06.06.2024 г.
География и икономика27.05.2024 г.
Човекът и природата11.03.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература21.05.2024 г.Български език и литература20.02.2024 г. 22.03.2024 г. 23.04.2024 г. 04.06.2024 г.
 Английски език07.02.2024 г. 06.03.2024 г. 22.05.2024 г.
Математика26.04.2024 г.Математика22.02.2024 г. 19.03.2024 г. 11.04.2024 г. 07.06.2024 г.
 История и цивилизации06.06.2024 г.
География и икономика27.05.2024 г.  
Човекът и природата11.03.2024 г.  
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература21.05.2024 г.Български език и литература20.02.2024 г. 22.03.2024 г. 23.04.2024 г. 04.06.2024 г.
 Английски език07.02.2024 г. 06.03.2024 г. 22.05.2024 г.
Математика26.04.2024 г.Математика22.02.2024 г. 19.03.2024 г. 11.04.2024 г. 07.06.2024 г.
 История и цивилизации06.06.2024 г.
География и икономика27.05.2024 г.
Човекът и природата11.03.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература14.05.2024 г.Български език и литература11.03.2024 г. 10.04.2024 г. 27.05.2024 г.
 Английски език07.02.2024 г. 06.03.2024 г. 22.05.2024 г.  
Математика26.04.2024 г.Математика22.02.2024 г. 19.03.2024 г. 11.04.2024 г. 07.06.2024 г.
 История и цивилизации06.06.2024 г.
География и икономика27.05.2024 г.
Човекът и природата12.03.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература04.06.2024 г.  Български език и литература20.02.2024 г. 19.03.2024 г. 23.04.2024 г.  
 Английски език07.02.2024 г. 06.03.2024 г. 22.05.2024 г.  
Математика25.04.2024 г.Математика15.02.2024 г. 05.03.2024 г. 25.03.2024 г. 04.06.2024 г.  
 История и цивилизации07.06.2024 г.  
География и икономика21.03.2024 г.  
Човекът и природата12.03.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература22.05.2024 г.Български език и литература08.03.2024 г. 28.03.2024 г. 18.04.2024 г.  
 Английски език11.03.2024 г. 13.05.2024 г.
Математика25.04.2024 г.Математика15.02.2024 г. 05.03.2024 г. 25.03.2024 г. 04.06.2024 г.
 История и цивилизации07.06.2024 г.
География и икономика21.03.2024 г.
Човекът и природата12.03.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература09.05.2024 г.Български език и литература22.02.2024 г. 14.03.2024 г. 18.04.2024 г. 30.05.2024 г.
 Английски език11.03.2024 г. 13.05.2024 г.
Математика25.04.2024 г.Математика15.02.2024 г. 05.03.2024 г. 25.03.2024 г. 04.06.2024 г.
 История и цивилизации07.06.2024 г.  
География и икономика21.03.2024 г.  
Човекът и природата12.03.2024 г.  
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература04.06.2024 г.  Български език и литература20.02.2024 г. 19.03.2024 г. 23.04.2024 г.  
 Английски език11.03.2024 г. 13.05.2024 г.  
Математика25.04.2024 г.Математика15.02.2024 г. 05.03.2024 г. 25.03.2024 г. 04.06.2024 г.  
 История и цивилизации07.06.2024 г.  
География и икономика21.03.2024 г.  
Човекът и природата12.03.2024 г.  
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІд класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература22.05.2024 г.Български език и литература20.02.2024 г. 22.03.2024 г. 23.04.2024 г.
 Английски език07.02.2024 г. 06.03.2024 г. 22.05.2024 г.
Математика25.04.2024 г.  Математика15.02.2024 г. 05.03.2024 г. 25.03.2024 г. 04.06.2024 г.
 История и цивилизации07.06.2024 г.
География и икономика21.03.2024 г.
Човекът и природата12.03.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература06.06.2024 г.  Български език и литература22.02.2024 г. 21.03.2024 г. 25.04.2024 г.
 Английски език15.03.2024 г. 19.04.2024 г.
Математика26.04.2024 г.Математика19.02.2024 г. 05.03.2024 г. 28.03.2024 г. 22.04.2024 г.
 История и цивилизации25.03.2024 г.
География и икономика07.06.2024 г.
Биология и здравно образование28.03.2024 г.
Физика и астрономия11.04.2024 г.
Химия и опазване на околната среда30.04.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература06.06.2024 г.Български език и литература22.02.2024 г. 21.03.2024 г. 25.04.2024 г.
 Английски език15.03.2024 г. 19.04.2024 г.
Математика09.05.2024 г.Математика01.03.2024 г. 27.03.2024 г. 23.04.2024 г.
 История и цивилизации10.06.2024 г.
География и икономика07.06.2024 г.  
Биология и здравно образование28.03.2024 г.  
Физика и астрономия10.04.2024 г.  
Химия и опазване на околната среда30.04.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература06.06.2024 г.Български език и литература22.02.2024 г. 21.03.2024 г. 25.04.2024 г.  
 Английски език15.03.2024 г. 19.04.2024 г.  
Математика26.04.2024 г.Математика19.02.2024 г. 05.03.2024 г. 28.03.2024 г. 22.04.2024 г.  
 История и цивилизации25.03.2024 г.  
География и икономика07.06.2024 г.  
Биология и здравно образование  28.03.2024 г.
Физика и астрономия09.04.2024 г.  
Химия и опазване на околната среда  29.04.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература28.05.2024 г.Български език и литература20.02.2024 г. 26.03.2024 г. 16.04.2024 г. 11.06.2024 г.  
 Английски език15.03.2024 г. 19.04.2024 г.  
Математика26.04.2024 г.    Математика19.02.2024 г. 05.03.2024 г. 28.03.2024 г. 22.04.2024 г.  
 История и цивилизации10.06.2024 г.  
География и икономика07.06.2024 г.  
Биология и здравно образование  28.03.2024 г.
Физика и астрономия10.04.2024 г.  
Химия и опазване на околната среда      30.04.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІд класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература28.05.2024 г.Български език и литература20.02.2024 г. 26.03.2024 г. 16.04.2024 г. 11.06.2024 г.  
 Английски език15.03.2024 г. 19.04.2024 г.  
Математика26.04.2024 г.  Математика19.02.2024 г. 05.03.2024 г. 28.03.2024 г. 22.04.2024 г.  
 История и цивилизации10.06.2024 г.  
География и икономика07.06.2024 г.  
Биология и здравно образование  28.03.2024 г.  
Физика и астрономия09.04.2024 г.  
Химия и опазване на околната среда  29.04.2024 г.
  • Сподели

# # #