ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

# # #
  • comments off

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПаралелкаКласна работаКонтролна работа
Vа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература16.05.2022 г.Български език и литература21.02.2022 г.
25.03.2022 г.
18.04.2022 г.
06.06.2022 г.
Английски език11.02.2022 г.
08.03.2022 г.
11.05.2022 г.
Математика13.05.2022 г.Математика04.03.2022 г.
29.03.2022 г.
21.04.2022 г.
История и цивилизации15.03.2022 г.
География и икономика28.03.2022 г.
01.06.2022 г.
Човекът и природата24.03.2022 г.
ПаралелкаКласна работаКонтролна работа
Vб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература16.05.2022 г.Български език и литература21.02.2022 г.
25.03.2022 г.
18.04.2022 г.
06.06.2022 г.
Английски език11.02.2022 г.
08.03.2022 г.
11.05.2022 г.
Математика13.05.2022 г.Математика04.03.2022 г.
29.03.2022 г.
21.04.2022 г.
История и цивилизации15.03.2022 г.
География и икономика28.03.2022 г.
01.06.2022 г.
Човекът и природата24.03.2022 г.
ПаралелкаКласна работаКонтролна работа
Vв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература16.05.2022 г.Български език и литература21.02.2022 г.
25.03.2022 г.
18.04.2022 г.
06.06.2022 г.
Английски език22.02.2022 г.
11.04.2022 г.
16.05.2022 г.
Математика13.05.2022 г.Математика04.03.2022 г.
29.03.2022 г.
21.04.2022 г.
История и цивилизации15.03.2022 г.
География и икономика28.03.2022 г.
Човекът и природата25.03.2022 г.
ПаралелкаКласна работаКонтролна работа
Vг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература17.05.2022 г.Български език и литература21.02.2022 г.
25.03.2022 г.
18.04.2022 г.
06.06.2022 г.
Английски език11.02.2022 г.
11.03.2022 г.
16.05.2022 г.
Математика13.05.2022 г.Математика04.03.2022 г.
29.03.2022 г.
21.04.2022 г.
История и цивилизации15.03.2022 г.
География и икономика28.03.2022 г.
01.06.2022 г.
Човекът и природата25.03.2022 г.
ПаралелкаКласна работаКонтролна работа
Vд класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература17.05.2022 г.

Български език и литература21.02.2022 г.
25.03.2022 г.
18.04.2022 г.
06.06.2022 г.
Английски език11.02.2022 г.
11.04.2022 г.
16.05.2022 г.
Математика13.05.2022 г.Математика04.03.2022 г.
29.03.2022 г.
21.04.2022 г.
История и цивилизации15.03.2022 г.
География и икономика28.03.2022 г.
01.06.2022 г.
Човекът и природата22.03.2022 г.  • Сподели

# # #