ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

# # #
  • comments off

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература03.01.2024 г.Български език и литература20.10.2023 г. 23.11.2023 г. 15.01.2024 г.  
 Английски език04.10.2023 г. 06.11.2023 г. 04.12.2023 г. 15.01.2024 г.
Математика20.12.2023 г.Математика27.09.2023 г. 19.10.2023 г. 27.11.2023 г. 18.01.2024 г.
 История и цивилизации26.09.2023 г.
География и икономика24.11.2023 г.
Човекът и природата18.12.2023 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература03.01.2024 г.Български език и литература20.10.2023 г. 23.11.2023 г. 19.01.2024 г.
 Английски език04.10.2023 г. 06.11.2023 г. 04.12.2023 г. 15.01.2024 г.
Математика20.12.2023 г.Математика27.09.2023 г. 19.10.2023 г. 27.11.2023 г. 18.01.2024 г.
 История и цивилизации26.09.2023 г.
География и икономика24.11.2023 г.  
Човекът и природата18.12.2023 г.  
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература03.01.2024 г.Български език и литература20.10.2023 г. 23.11.2023 г. 18.01.2024 г.  
 Английски език04.10.2023 г. 06.11.2023 г. 04.12.2023 г. 15.01.2024 г.
Математика20.12.2023 г.   27.09.2023 г. 19.10.2023 г. 27.11.2023 г. 18.01.2024 г.
 История и цивилизации26.09.2023 г.
География и икономика24.11.2023 г.
Човекът и природата18.12.2023 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          Vг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература09.01.2024 г.Български език и литература06.11.2023 г. 29.11.2023 г. 16.01.2024 г.  
 Английски език04.10.2023 г. 04.12.2023 г. 15.01.2024 г.
Математика20.12.2023 г.Математика27.09.2023 г. 19.10.2023 г. 27.11.2023 г. 18.01.2024 г.
 История и цивилизации26.09.2023 г.
География и икономика24.11.2023 г.
Човекът и природата18.12.2023 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература16.01.2024 г.Български език и литература17.10.2023 г. 14.11.2023 г. 12.12.2023 г.  
 Английски език03.10.2023 г. 05.12.2023 г. 16.01.2023 г.
Математика20.12.2023 г.Математика24.10.2023 г. 17.11.2023 г. 19.01.2024 г.
 История и цивилизации29.09.2023 г.  
География и икономика27.09.2023 г. 08.11.2023 г.  
Човекът и природата11.01.2024 г.  
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература15.12.2023 г.Български език и литература18.10.2023 г. 14.11.2023 г. 16.01.2024 г.  
 Английски език03.10.2023 г. 18.12.2023 г. 15.01.2024 г.
Математика20.12.2023 г.Математика28.09.2023 г. 24.10.2023 г. 17.11.2023 г. 19.01.2024 г.  
 История и цивилизации29.09.2023 г.
География и икономика08.11.2023 г.
Човекът и природата11.01.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература10.01.2024 г.Български език и литература18.10.2023 г. 22.11.2023 г. 17.01.2024 г.  
 Английски език03.10.2023 г. 18.12.2023 г. 15.01.2024 г.  
Математика20.12.2023 г.  Математика28.09.2023 г. 24.10.2023 г. 17.11.2023 г. 19.01.2024 г.  
 История и цивилизации29.09.2023 г.  
География и икономика08.11.2023 г.
Човекът и природата11.01.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература16.01.2024 г.Български език и литература17.10.2023 г. 14.11.2023 г. 12.12.2023 г.  
 Английски език03.10.2023 г. 18.12.2023 г. 15.01.2024 г.
Математика20.12.2023 г.Математика28.09.2023 г. 24.10.2023 г. 17.11.2023 г. 19.01.2024 г.  
 История и цивилизации29.09.2023 г.
География и икономика08.11.2023 г.
Човекът и природата11.01.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІд класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература14.12.2023 г.Български език и литература18.10.2023 г. 14.11.2023 г. 16.01.2024 г.
 Английски език03.10.2023 г. 05.12.2023 г. 16.01.2024 г.  
Математика20.12.2023 г.Математика28.09.2023 г. 24.10.2023 г. 17.11.2023 г. 19.01.2024 г.
 История и цивилизации29.09.2023 г.
География и икономика08.11.2023 г.
Човекът и природата11.01.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІа класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература11.01.2024 г.Български език и литература18.10.2023 г. 15.11.2023 г. 06.12.2023 г.
 Английски език04.10.2023 г. 17.11.2023 г. 24.01.2024 г.
Математика19.12.2023 г.Математика26.09.2023 г. 13.10.2023 г. 19.01.2024 г.
 История и цивилизации11.12.2023 г. 22.01.2024 г.
География и икономика28.09.2023 г. 14.12.2023 г.
Биология и здравно образование05.01.2024 г.
Физика и астрономия23.11.2023 г.
Химия и опазване на околната среда16.01.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІб класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература17.01.2024 г.Български език и литература18.10.2023 г. 15.11.2023 г. 06.12.2023 г.
 Английски език04.10.2023 г. 17.11.2023 г. 24.01.2024 г.
Математика19.12.2022 г.Математика26.09.2023 г. 09.11.2023 г.
 История и цивилизации25.09.2023 г.
География и икономика14.12.2023 г.
Биология и здравно образование05.01.2024 г.
Физика и астрономия23.11.2023 г.
Химия и опазване на околната среда16.01.2024 г.
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІв класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература11.01.2024 г.Български език и литература18.10.2023 г. 15.11.2023 г. 06.12.2023 г.  
 Английски език04.10.2023 г. 17.11.2023 г. 24.01.2024 г.  
Математика19.12.2023 г.Математика26.09.2023 г. 13.10.2023 г. 19.01.2024 г.  
 История и цивилизации11.12.2023 г. 22.01.2024 г.  
География и икономика28.09.2023 г. 14.12.2023 г.  
Биология и здравно образование05.01.2024 г.  
Физика и астрономия21.11.2023 г.  
Химия и опазване на околната среда16.01.2024 г.  
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІг класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература15.01.2024 г.Български език и литература23.10.2023 г. 27.11.2023 г. 11.12.2023 г. 08.01.2024 г.  
 Английски език04.10.2023 г. 17.11.2023 г. 06.12.2023 г. 24.01.2024 г.  
Математика19.12.2023 г.  Математика13.10.2023 г. 14.11.2023 г. 19.01.2024 г.  
 История и цивилизации25.09.2023 г.  
География и икономика28.09.2023 г. 14.12.2023 г.  
Биология и здравно образование05.01.2024 г.  
Физика и астрономия23.11.2023 г.    
Химия и опазване на околната среда16.01.2024 г.      
Паралелка  Класна работаКонтролна работа
          VІІд класУчебен предметДатаУчебен предметДата
Български език и литература15.01.2024 г.Български език и литература23.10.2023 г. 27.11.2023 г. 11.12.2023 г. 08.01.2024 г.  
 Английски език04.10.2023 г. 17.11.2023 г. 06.12.2023 г. 24.01.2024 г.  
Математика19.12.2023 г.Математика13.10.2023 г. 14.11.2023 г. 19.01.2024 г.  
 История и цивилизации25.09.2023 г.  
География и икономика28.09.2023 г. 14.12.2023 г.
Биология и здравно образование05.01.2024 г.
Физика и астрономия21.11.2023 г.  
Химия и опазване на околната среда16.01.2023 г.
  • Сподели

# # #