График на дейностите

# # #
  • comments off

График на дейностите


143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 №  ДЕЙНОСТСРОККЪДЕ И КАК
 1. Подаване на  заявления от родителите за прием в първи клас – по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището www.143ou.comПри подаването се представят:         копия на документите,  удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства;         копие на удостоверението за раждане на дететето.от 15.04.2019 г.до 15.05.2019 г. вкл.В  143.ОУвсеки работен ден от8.30 ч. до 17.00 ч.
 2.Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.   03.06.2019 г. в17.00 ч.На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището
 3.Записване на учениците, приети на първо класиране.от 04.06.2019 г.до 06.06.2019 г. вкл.до 17.00 ч.Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование;Оригиналите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства;Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището – www.143ou.com
 4. Обявяване на незаетите  места за второ класиране. 06.06.2019 г. в18.00 ч.На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището
 5.Подаване на заявления за участие във второ класиране.Заявление за участие във второ класиране  по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com)от 07.06.2019 г.до 10.06.2019 г. вкл.до 12.00 ч.В 143. ОУ
 6.Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.10.06.2019 г. в18.00 ч.На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището
 7.Записване на учениците, приети на второ класиране. от 11.06.2019 г.до 12.06.2019 г. вкл.до 17.00 ч.Оригинал на удостоверение за  задължително предучилищно образованиеЗаявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com/bg
 8. Обявяване на незаетите места за трето класиране.      12.06.2019 г. вв 18.00 ч.На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището
 9.Подаване на заявление за участие  в  трето класиране.Заявление за участие в трето класиране  по образец на 143. ОУ (изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com)от 13.06.2019 г.до 14.06.2019г. вкл.до 12:00 ч.В 143. ОУ
 10.Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране14.06.2019г.до 18:00 ч.На табло в централното фоайе на училището и на интернет –страницата на училището
 11.Записване на учениците, приети на трето класиране. от 18.06.2019 г.до 17.00 ч. • Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование•Заявление за изучаване на учебни предмети във факултативните учебни часове ( изтегля се от сайта на училището –www.143ou.com/bg
 12.Обявяване на свободните места след трето класиранеот 20.06.2018 г. На табло в централното фоайе на училището и на интернет – страницата на училището
 13.Попълване на свободните места след трето класиранеот 21.06.2019 г. до13.09.2019 г. вкл.Публикува се на интернет-страницата на училището и РУО -София-град
 14. Родителски срещи      19.06.2019 г.10.09.2019 г.от 18.00 ч.По паралелки в 143. ОУ „Георги Бенковски“ 
  • Сподели

# # #