Електронно четими учебници

# # #
  • comments off

Електронно четими учебници

СПИСЪК НА ИЗДАТЕЛСТВАТА, 
ПРЕДОСТАВИЛИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМ УЧЕБНИК” НА ОДОБРЕНИТЕ СЪС ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  УЧЕБНИЦИ – ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, ОТ I ДО VII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.


Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press: http://scripts.school.bg/mon


Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/


„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/


„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/


ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg


„Изкуства” ЕООД:

Учебник по Музика за I клас – https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II клас – https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас – https://izkustva.bg/eng2.php
Учебник по Музика за III клас – https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас – https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас – https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас – https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас – https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас  – https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас – https://izkustva.bg/it7.php


„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/


СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/


„Издателство Питагор” ООД:
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf


„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/


Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti


ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/


„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

  • Сподели

# # #