Дневно разписание на часовете в групите за ЦОУД

# # #
# # #