Дневно разписание на часовете в групите за ЦДОУ – II срок

# # #
  • comments off

Дневно разписание на часовете в групите за ЦДОУ – II срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – ІI СРОК

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – ІІ СРОК

За групи І и ІІ клас

ЧасДейност
12:00 – 12:35Обяд и организиран отдих и физическа активност
12:35 – 13:00Почивка
13:00 – 13:35Организиран отдих и физическа активност
13:25 – 14:00Почивка
14:00 – 14:35Самоподготовка
14:35 – 15:00Почивка
15:00 – 15:35Самоподготовка
15:35 – 16:00Почивка
16:00 – 16:35Занимания по интереси
16:35 – 17:00Почивка
17:00 – 17:35Занимания по интереси

За групи ІІІ и ІV клас

ЧасДейност
08:00 – 08:40Занимания по интереси
08:40 – 08:50Почивка
08:50 – 09:30Занимания по интереси
09:30 – 09:40Почивка
      09:40 – 10:20Самоподготовка
10:20 – 10:40Почивка
10:40 – 11:20Самоподготовка
11:20 – 11:30Почивка
11:30 – 12:10Обяд и организиран отдих и физическа активност
12:10 – 12:20Почивка
12:20 – 13:00Организиран отдих и физическа активност
  • Сподели

# # #