Деца със самочувствие = успешни възрастни

# # #
  • comments off

Деца със самочувствие = успешни възрастни

Деца със самочувствие = успешни възрастни

Как да помогнем на детето да развие увереност в себе си

Децата се чувстват  много по-неуверени във външния свят, ако не усещат подкрепата на родителите си вкъщи. Като логично следствие, неувереността в детството може да се пренесе и в зряла възраст, а това определено не е печелившо поведение за успех в живота. Ето защо е важно да се помага на децата от ранна възраст да развиват чувството си за собствено достойнство и висока самооценка.
Как родителите могат да помогнат на децата си да станат уверени млади хора?

Хвалете децата си
Разбира се, не всички деца се раждат гении и не на всички еднакво лесно се отдава учението, но всички по свой начин са талантливи и способни. Родителите следва да се отнасят внимателно към децата, за да им помогнат да развият своите таланти. Поощрявайте всеки стремеж на детето към самоизява и развитие и не убивайте ентусиазма му да се занимава с различни дейности, като му казвате, че от него няма да стане например велик художник, танцьор или певец. Такова отношение не само охлажда ентусиазма, но и лишава детето от увереността му в себе си и занижава самооценката му.
Ако детето не успява да се справи с нещо, например с решението на задачите, вместо да го ругаете, по-добре седнете и му помогнете, като решите задачата заедно. Положителният резултат ще накара детето да се чувства способно и по-уверено и ще му даде стимул да опитва само, защото ще знае, че решение има и то може да го намери.
Родителите също така е добре да знаят, че децата понасят двойно по-болезнено критиката от страна на чужди хора – учители, съученици. Ако забележите, че детето се прибира разстроено от училище, винаги се опитвайте да изясните причината и да поговорите с него. Ако се окаже, че са го критикували затова, че не се е справило с поставена задача, просто му обяснете, че следващия път трябва да положи повече старание и всичко ще се получи, защото то е достатъчно умно, за да може да справи.
Задължително хвалете децата за постигнати резултати, каквито и да било: оценки в училище, спортни състезания, за красива рисунка , за добро поведение и пр. Похвалата оказва благотворно влияние не само на самооценката на детето, но и на мотивацията му.

Никога не обобщавайте и не преувеличавайте отрицателните действия на детето.
У всеки от нас има определени отрицателни черти, дори и у децата. Въпреки това, не бива в никой случай да се генерализират и да се раздуват още повече. Постарайте се да не използвате обобщаващи изрази като: “Ти никога не ме слушаш”, “Ти винаги се държиш лошо”, “Имаш ужасен характер”, “Нищо не можеш да запомниш” и т.н.
Постоянното отрицание може да убие увереността на детето в собствените му способности, а за самооценката да не говорим. Ако искате детето да започне да се държи по-добре, да слуша повече, да учи повече, заменете общите отрицателни изрази с други, например: “Много се разстройвам, когато се държиш лошо”, “Мисля, че ако ме слушаш по-внимателно, всичко ще ти се отдава още по-лесно”, “Ако има някакъв проблем, хайде да го решим заедно” и пр.

Давайте на детето възможност да избира
Предоставяйте на детето възможност само да взема решения за някои неща, например – в какво училище да отиде да учи, с какъв спорт да се занимава, какво да прави през свободното време. Самостоятелното вземане на решения също способства за укрепване на самоувереността и самооценката.

  • Сподели

# # #