БЕЗОПАСНОСТ

# # #
  • comments off

БЕЗОПАСНОСТ

Във връзка с реализиране на политиката на РИО, София–град  и СДВР, отдел ,,Пътна  полиция“ за опазване живота и здравето на децата и юношите, като участници в пътното движение,

моля да се запознаете с

,,Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г. “

  • Сподели

# # #