Анализ на успеваемостта

# # #
  • comments off

Анализ на успеваемостта

Анализ на равнището от знания и умения, постигнато в начален етап на образование в 143 ОУ „Георги Бенковски“ през 2012/2013 учебна година

Учебната 2012/2013 година успешно завършиха 101 ученици от ІVА, ІVБ, ІVВ и ІVГ клас. На Националното външно оценяване се явиха всички от тях, като постигнаха отличен среден бал по изучаваните предмети, както следва:

– български език и литература – отличен / 5.51/

– математика – отличен / 5.64/

– човекът и природата – отличен / 5.94/

– човекът и обществото – отличен / 5.62/

        Средният  бал от всички предмети е отличен – 5.68.

Учениците от останалите класове в начален образователен етап също се представиха достойно, като  реализираха редица успехи при участието си в олимпиади, турнири и състезания. На ХІV Софийски математически турнир се класираха за областен кръг:

І клас – 25 ученици

ІІ клас – 17 ученици

ІІІ клас – 4 ученици

ІV клас – 7 ученици

На състезанието „Европейско кенгуру” за областен кръг бяха класирани:

І клас – 39 ученици

ІІ клас – 40 ученици

ІІІ клас – 28 ученици

ІV клас – 18 ученици

На интердисциплинарно състезание „Знам и мога” от ІV кл. са класирани на областен кръг 4 ученици, а Иван Венциславов от ІV В клас бе класиран за национален кръг.

В междуучилищното състезание по „Безопасност на движението”, което се проведе по инициатива на район „Подуяне”,  учениците от ІІІ и ІV клас заеха първо място.

 Представянето на учениците от начален етап на образование показва, че знанията и уменията според държавните образователни изисквания са усвоени и критериите, заложени в тях, са изпълнени в изискуемата степен на отлично ниво.

  • Сподели

# # #