9 август – Ден на любителите на книгата!

# # #
  • comments off

9 август – Ден на любителите на книгата!

Какво богатство е натрупано в света на писаното слово! Книгите отваряха и отварят пред нас вълшебни врати, за да влезе в дните ни светлина и мъдрост! 
„Дом, лишен от книги, прилича на тяло, лишено от душа.“ – ни казва Цицерон. 

Нека не угасва у идните поколения любовта и вълнението от срещата с хубавата книга!

  • Сподели

# # #