176 години от рождението на Христо Ботев

# # #
  • comments off

176 години от рождението на Христо Ботев

По случай 176 г. от рождението на Христо Ботев ученици от 143. ОУ “Георги Бенковски” посетиха Столична библиотека. Там те разгледаха изложба, посветена на живота и делото му.

  • Сподели

# # #