143. ОУ на 5 място НВО

# # #
  • comments off

143. ОУ на 5 място НВО

143. ОУ „Георги Бенковски“ – 5 място НВО – ІV клас сред столичните училища

  • Сподели

# # #