136 години от гибелта на Христо Ботев. ПОКЛОН!

# # #
  • comments off

136 години от гибелта на Христо Ботев. ПОКЛОН!

  С героичната си саможертва Христо Ботев показа на целия свят, че българският народ е достоен за свободата си.

“Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние…”

Христо Ботев (в.”Знаме” бр. 1, 8 декември 1874 г.)

  • Сподели

# # #