Предстоящи олимпиади

# # #
  • comments off

Предстоящи олимпиади

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. На 13.01.2018 г.( събота) с начало 09:00 часа в 143. ОУ  ще се проведе Общински кръг на  олимпиадата по География и икономика.

Участниците в олимпиадата да се явят в училище в 08:45ч.      

2.На 14.01.2018 г. ( неделя) с начало 13:00 часа в 143. ОУ  ще се проведе Общински кръг на  олимпиадата  по Физика.

Участниците в олимпиадата да се явят в училище в 12:45ч.

3. До 15.01.2018 г.( понеделник) включително се приемат писмените работи на учениците за  Общинския кръг на  олимпиадата по Астрономия.

4.  На 20.01.2018 г.( събота) с начало 09:00 часа в 143. ОУ  ще се проведе Общински кръг на национална олимпиада „ЗНАМ И МОГА“ за учениците от  IV клас.

Участниците в олимпиадата да се явят в училище в 08:45ч.

5. На 21.01.2018 г.(неделя) с начало 09:00 часа в 143. ОУ  ще се проведе Общински кръг на  олимпиадата по Химия и опазване на околната среда.

Участниците в олимпиадата да се явят в училище в 08:45ч.

6. На 28.01.2018 г.(неделя) с начало 14:00 часа в 143. ОУ  ще се проведе Общински кръг на  олимпиадата по Биология и здравно образование.

Участниците в олимпиадата да се явят в училище в 13:45ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #