“Знам и мога” 2018 г.

# # #
  • comments off

“Знам и мога” 2018 г.

 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 846-51-67; emailou143@abv.bg

ОБЩ ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на

национална олимпиада „Знам и мога“, проведен на 20.01.2018 г.

№ по редКлас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки
1.     IVПетя   Станиславова Станчева44
2.IVВяра   Венциславова   Василева42,5
3.    IVЦветана   Йорданова   Лачева42,5
4.      IVЙоана   Георгиева   Димитрова41,5
5.     IVРадослав   Константинов   Димитров41
6.   IVНикол   Антонова   Златанова39
7.IVБоян   Николов   Тренчев39
8.   IVЕва   Валентинова   Матева38,5
9. IVТеодор   Любомиров   Каранешев38
10.IVКалоян   Валентинов   Пеев38
11.IVСияна   Светлозарова   Димитрова37,5
12.IVМартин   Валентинов   Асенов37,5
13.IVДимитър   Даниелов   Димитров35,5
14. IVВиктория   Христова   Петрова35
15.IVГеорги   Стоилов   Колевски33,5
16.IVНикол   Емануил   Дикова33,5
17. IVСандрина   Светлинова   Стаменова33,5
18. IVАндон   Николаев   Николов33,5
19. IVНестор   Цветанов   Цветанов33
20. IVСимона   Костадинова   Влахова32
21. IVЕмил   Миленов   Миразчийски31
22. IVКалоян   Боянов   Маджаров30
23.IVКристина   Асенова   Методиева29,5
24.IVГабриела   Ивайлова   Аспарухова29
25.IVЙоан   Иванов   Торторчев28,5
26. IVИрина   Иванова   Мечкарска28
27.IVМария   Василева   Драганова28
28.IVНиколай   Владимиров   Йорданов28
29. IVНадежда   Георгиева   Рукова28
30. IVСтефани   Георгиева   Куклева27,5
31. IVРая   Иванова   Иванова27,5
32. IVОгнян   Дилянов   Владимиров27
33. IVЙоана   Ивайлова   Георгиева27
34. IVДаниел   Николов   Манчев27
35. IVГеорги   Анатолиев   Любенов26,5
36.  IVБожидар   Николаев   Николов26,5
37.IVЦветослава   Марианова   Иванова26
38. IVГергана   Георгиева   Любенова25
39. IVЯни   Бойков   Йорданов24,5
40. IVМартин   Бисеров   Иванов24,5
41. IVРалица   Иванова   Евтимова24
42. IVКалоян   Иванов   Кабаков23
43. IVМихаил   Станимиров   Типов22,5
44.IVГабриела   Пламенова   Пенева22,5
45. IVДанислав   Недялков   Петров22
46. IVЦвети   Кирилова   Колева21,5
47. IVСтефан   Мирославов   Кленовски16,5
48. IVСтефан   Добромиров   Георгиев15

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- ГР.СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 846-51-67; emailou143@abv.bg

ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати на класираните ученици за областен кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“, проведен на 20.01.2018 г.

№ по ред Клас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки
1.IVПетя   Станиславова Станчева44
2.IVВяра   Венциславова   Василева42,5
3. IVЦветана   Йорданова   Лачева42,5
4. IVЙоана   Георгиева   Димитрова41,5
5. IVРадослав   Константинов   Димитров41
6. IVНикол   Антонова   Златанова39
7. IVБоян   Николов   Тренчев39
8. IVЕва   Валентинова   Матева38,5
9. IVТеодор   Любомиров   Каранешев38
10. IVКалоян   Валентинов   Пеев38
11. IVСияна   Светлозарова   Димитрова37,5
12. IVМартин   Валентинов   Асенов37,5
  • Сподели

# # #