Защита на личните данни

# # #
  • comments off

Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: 143 ОУ „Георги Бенковски“

ЕИК/Булстат: 000668829

Седалище и адрес на управление:  София 1505, ул. „Тодорини кукли“ № 9

Телефон: +359 (2) 846 51 67

Ел. поща: info-2219143@edu.mon.bg 

Интернет страница: https://143ou.com

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Ел. поща: dpo@gdp.bg  

Тел: + 359 2 492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

  • Сподели

# # #