Разпределение

# # #
  • comments off

Разпределение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1.  През първия учебен срок на учебната 2023/2024 година учениците ще бъдат разпределени, както следва:

ПЪРВА СМЯНА – първи, трети, четвърти, пети клас и ЦОУД (занималните) на втори клас

ВТОРА СМЯНА – втори, шести, седми клас и ЦОУД (занималните) на първи, трети и четвърти клас

2.  Учебните занятия започват:

                –   за учениците от първи клас – от 08:00 ч.

                –   за учениците от трети, четвърти и пети клас – от 07:40 ч.

3.  ЦОУД (занималните) започват занятия  на 18.09.2023 г., понеделник, при следното  дневно разписание:

          –  ЦОУД (занималните) на втори клас – от 07:30 до 13:30 ч.

           – ЦОУД (занималните) на трети и четвърти клас – от 12:00 до 18:00 ч.

4.  Училищният стол и бюфетът започват работа на 18.09.2023 г. Цената на купона е 4.50 лв.

                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #