КЛУБ: Езиков свят

# # #
  • comments off

КЛУБ: Езиков свят

КЛУБ: Езиков свят – II Г клас
РЪКОВОДИТЕЛ: Йонка Нешева

Клуб „Езиков свят“ цели да повиши цялостната езикова култура на учениците. Докосвайки се до света на любими приказни герои, четейки думите им и превъплъщавайки се в образите им, учениците обогатяват своята читателска култура и общочовешки ценности за красиво и добро. Тези часове правят училището по-привлекателно място за изява на личностните умения и заложби на всеки ученик, както и възможност за общуване чрез изкуството и словото. Прилагането на интерактивни подходи в обучителния процес подкрепя и развива креативното мислене на учениците.

  • Сподели

# # #