ЗНАЧИМОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

# # #
  • comments off

ЗНАЧИМОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

    На 25. и 26. 02. 2021 г. се проведоха практически занятия свързани с обучението по безопасност на движението с учениците от IV и V клас. В тази възраст учениците  самостоятелно отиват на училище и самостоятелно пътуват в различни превозни средства. Така те могат да станат участници в пътнотранспортни произшествия.

Целта на практическите и теоритическите занятия е възпитаване на транспортна култура и формиране на умения у учениците да осигурят личната си безопасност като участници в движението и да се опазят живи на пътя.

По време на практическите занятия учениците разпознаха различни пътни превозни средства, определяха  отстоянията им спрямо себе си – на око, без уред, проиграха различни ситуации на пътя: преминаване през кръстовища със светофар и на които движението е сигнализирано  с пътни знаци, движение на велосипедисти по велоалеи, прогнозираха развитието на дадена пътна ситуация и възможности за възникване на конфликтни ситуации, инциденти и катастрофи.

  • Сподели

# # #