ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – УЕБ-ДИЗАЙН, ГРАФИКА И РЕКЛАМНА ТЕХНИКА

# # #
  • comments off

ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – УЕБ-ДИЗАЙН, ГРАФИКА И РЕКЛАМНА ТЕХНИКА

ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – УЕБ-ДИЗАЙН, ГРАФИКА И РЕКЛАМНА ТЕХНИКА

Клуб за усвояване на ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – Визуална комуникация – уеб-дизайн, графика и рекламна техника.

Ръководител: Виолин Неделчев

  • Сподели

# # #