Учебен график

# # #

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

      1.  През ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК учениците ще бъдат разпределени, както следва:

       ПЪРВА СМЯНА – ПЪРВИ, ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ КЛАС И ЦОУД (занималните) на ВТОРИ КЛАС

       ВТОРА СМЯНА – ВТОРИ, ШЕСТИ, СЕДМИ КЛАС И ЦОУД (занималните) на ПЪРВИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС.

      2.  УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗАПОЧВАТ:

         –   за учениците от ПЪРВИ клас – от 08:00 ч.

         –   за учениците от ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ клас – от 07:40 ч.

      3.  ЦОУД (занималните) започват занятия  на 16.09.2022 г. при следното дневно разписание:

          –  ЦОУД (занималните) на ВТОРИ КЛАС – от 07:30 до 13:30 ч.

           – ЦОУД (занималните) на ПЪРВИ, ТРЕТИ и ЧЕТВЪРТИ КЛАС – от 12:00 до 18:00 ч.

     4.  Училищният стол и бюфет започват работа на 16.09.2022 г. Цената на купона  3.30 лв.

 

 

      ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

 

ПЪРВИ СРОК

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА СМЯНА

– III, IV, V КЛАС

 

ВТОРА СМЯНА

– VI, VII КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   07:40

 –

08:20

 

 

 

12:45

 –

13:25

 

 

 

 

 

5мин

 

 

 

 

 

10мин

 

 1.   08:25

 –

09:05

 

 

 

13:35

 –

14:15

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

 1.   09:15

 –

09:55

 

 

 

14:25

 –

15:05

 

 

 

 

 

20мин

 

 

 

 

 

20мин

 

 1.   10:15

 –

10:55

 

 

 

15:25

 –

16:05

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

 1.   11:05

 –

11:45

 

 

 

16:15

 –

16:55

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

 1.   11:55

 –

12:35

 

 

 

17:05

 –

17:45

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

5мин

 

 1.   12:45

 –

13:25

 

 

 

17:50

 –

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I КЛАС

 

 

 

 

II КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   08:00

 –

08:35

 

 

1.

13:35 

 

14:10

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10 мин.

 

 1.   08:45

 –

09:20

 

 

2.

14:20

 

14:55

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

25 мин.

 

 1.   09:30

 –

10:05

 

 

 

15:20

 

15:55

 

 

 

 

 

25мин

 

 

 

 

 

10 мин.

 

 1.   10:30

 –

11:05

 

 

 

16:05

 

16:40

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10 мин.

 

 1.   11:15

 –

11:50

 

 

 

16:50

 

17:25

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

5 мин.

 

 1.   12:00

 –

12:35

 

 

 

17:30

 

18:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПИ ЦОУД

 

 

 

ГРУПИ ЦОУД

 

II клас

 –

07:30

13:30

 

 

I клас

 –

12:00

18:00

 

 

 

 

 

 

 

III клас

 –

12:00

18:00

 

 

 

 

 

 

 

IV клас

 –

12:00

18:00