Съобщение

# # #
  • comments off

Съобщение

Д З З Д  “С В Е Н А – В Е Н И Н А“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с внезапното прекъсване на учебния процес и прекратяване работата на училищния стол Ви уведомяваме:

     1.Всички закупени и неизползвани хартиени купони за обяд ще могат да се ползват, както следва:

      – купоните от 21.10.2021 година – в първия учебен ден след възстановяване на учебния процес;

      – купоните от 22.10.2021 година – във втория  учебен ден след възстановяване на учебния процес.

     Не е нужно презаверяване или подмяна.

     В случай че и тогава отделни ученици няма да бъдат на училище, моля, обадете се на тел. 0885 358 180 – Зоя Йорданова до 8.30 часа в първия учебен ден, за да отбележи, че Вашите купони ще се ползват в бъдеще време.

    2.Всички закупени електронни купони за обяд за 21.10.2021 година и

22.10.2021 година следва да бъдат отменени и пренасочени за ползване в бъдеще време.

      Повечето родители са го направили. Но много родители са пропуснали периода, когато това е възможно.

     За да не загубят стойността на закупените, но неизползвани електронни купони, неизползваните купони ще бъдат служебно отменени и пренасочени за ползване в бъдеще време.

    Когато стане ясна датата на възстановяване на учебния процес, ще публикуваме меню и ще може да пренасочите към конкретни дати отменените купони.

  • Сподели

# # #