РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

# # #
  • comments off

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   

На 16.09.2016 г. ще се проведе родителска среща за II – IV клас от 18:30 часа.

На 20.09.2016 г. ще се проведе родителска среща за  VI и VII клас от 18:30 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО 

  • Сподели

# # #