Реализация на учениците от 143 ОУ

# # #
  • comments off

Реализация на учениците от 143 ОУ

Анализ на резултатите от класирането и приема на учениците от VІІ клас в 143 ОУ „Г.Бенковски” след НВО – 2012/2013 учебна година

Учебната 2012/2013 година успешно завършиха 101 ученици от VІІА, VІІБ, VІІВ  и VІІГ  клас. На Националното външно оценяване те показаха  очаквано високи резултати, което бе сигурен гарант за успешната им реализация.

Средният тестов бал по български език и литература, математика, английски език, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование на учениците от седмите класове в 143 ОУ е по-висок от средните за областта и за страната, което доказва високото качество на обучение по съответните предмети.

В 143 ОУ се осъществява кадрова обезпеченост с висококвалифицирани и добре подготвени учители, но добрите резултати са плод и на неуморния труд и старание на учениците. Също така в  училищния учебен план са осигурени ЗИП и СИП по математика и БЕЛ, което допринася за повишаването на знанията и уменията. Основен фактор за високите резултати е осигуряването на благоприятни условия и среда за работа и обучение. Тук трябва да добавим и интензивното използване  на интерактивни методи и техники  за повишаване активността на учениците. Засилен е индивидуалният подход в учебния процес, полага се допълнителна работа за достигане на ДОИ от всеки ученик. Постига се трайност на знанията чрез обобщения, преговор и вътрешни състезания. Не на последно място 143 ОУ отделя голямо внимание на взаимодействието с родителската общност за ефективна самостоятелна работа. Благодарение на тесните връзки училище-родител се наблюдава липса на безпричинни отсъствия на учениците.

Поради повишената мотивация за учебен труд в седми клас се забелязва по-висок успех по повечето учебни предмети. Преобладава процентът на петиците, следван от този на шестиците. Двойки няма. Знанията на учениците отговарят на ДОИ. Учебният процес в 143 ОУ е с висока ефективност.

Тези резултати са моралната награда за труда и амбицията на преподаватели, родители и ученици. Благодарение на своя успех от изпитите наши ученици имат възможност да продължат образованието си в престижни столични училища.

          През месец юли бе проведен анализ, който показа как са се реализирали  учениците:

– 43% от седмокласниците са приети да учат в езикови гимназии или езикови паралелки в СОУ

– 41%  – в  професионалните гимназии

– 6% – в училищата по изкуства

– 5% – в спортни училища

– 4% – в СМГ

– 1% – в частни училища

        Посочените резултати са неоспорим показател за нивото на успеваемост и качеството на обучение в училището.

        143 ОУ продължава да бъде водещо в района и да е предпочитано от родителите учебно заведение.

  • Сподели

# # #