Празници, представящи българския бит и култура

# # #
  • comments off

Празници, представящи българския бит и култура

През месец февруари 2 024 година в 143. ОУ „Георги Бенковски“, гр. София учениците от V. клас работят по проект “Текстилни материали” в час по  технологии и предприемачество. Главен учител инж.Милиодора Христова прилага проектно базирано обучение. За целта учениците работят в екипи и изрботват лапбук или табло, прилагайки познанията за текстилните материали. Те презентират своите проекти, свързани с мартенските празници – първи март и трети март. По този начин учениците по интерактивен начин представят различна по обем и съдържание информация, която проучват и анализират.

    С представения проект се отбеляза трети март – Националния празник на България и първи март – баба Марта. Празници, представящи българския бит и култура. Съхранили ни като народ.

  • Сподели

# # #