Откриване на новата 2010/2011 учебна година.

# # #
# # #