Олимпиади: „Знам и мога“/ Физика/ История

# # #
  • comments off

Олимпиади: „Знам и мога“/ Физика/ История

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

1. На 10.01.2015 г. /събота/  ще се проведе общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас с начален час 9,00 часа.

Времетраенето на олимпиадата е 2 учебни часа /80 минути/. Учениците да се явят в 143 ОУ в 8.45 ч.

 

2. На 10.01.2015 г. /събота/  ще се проведе общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за учениците от VІІ клас с начален час 14,00 часа.

Учениците да се явят в 143 ОУ в 13.45 ч.

 

3. На 11.01.2015 г. /неделя/  ще се проведе общинския кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ за учениците от V, VІ и VІІ клас с начален час 9,00 часа.

Учениците да се явят в 143 ОУ в 8.45 ч. 

           ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #