ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

# # #
  • comments off

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“
ПРОТОКОЛ – 1
учебна 2016/2017 година
Дата: 25 февруари 2017 година
Протокол явилите се на областен кръг на олимпиадата ученици от ІV клас и техните резултати

имепрезимефамилияобластУчилищекласI оценителII оценителокончателен брой точки
170 ЕленаНасковаШумановаСофия-град143.ОУ “Георги Бенковски”IV28,528,528,5
190КатринВладимироваЦеровскаСофия-град143.ОУ “Георги Бенковски”IV34,034,034,0
204АлександърВасилевЧакъровСофия-град143.ОУ “Георги Бенковски”IV37,037,037,0
219НиколаНиколаевТодоровСофия-град143.ОУ “Георги Бенковски”IV38,038,038,0
231МихаилБориславовПетровСофия-град143.ОУ “Георги Бенковски”IV34,034,034,0
  • Сподели

# # #