Общински кръг на олимпиадите и националните състезания

# # #
 • comments off

Общински кръг на олимпиадите и националните състезания

     Общински кръг на олимпиадите и националните състезания,     
 които ще се проведат в 143. ОУ "Георги Бенковски"  

Ученическа олимпиада
 Време на            провеждане
1. Знам и мога  – IV  клас23.01.2021 г. Начало 09:00 ч.
2. Български език и литература – V, VІ, VІІ клас13. 02.2021 г. Начало 09:00ч.
3. Математика  – IV, V, VI, VII клас16.01.2021 г. Начало 09:00ч.
4. История и цивилизации – V, VІ, VІІ клас30.01.2021 г. Начало 09:00ч.
5. География и икономика -V, VІ, VІІ клас30.01.2021 г. Начало 14:00ч.
6. Физика VII клас24.01.2021 г. Начало 09:00ч.
7. Астрономия V – VI и  VII класдо 20.01.2021 г. 
8. Химия и опазване на околната среда  VII клас23.01.2021 г. Начало 09:00ч.
9. Биология и здравно образование VII клас24.01.2021 г.Начало 14:00ч.
10. Математическо състезание „Европейско кенгуру“18.03.2021 г. Начало12:00 ч.
11. „Ключът на музиката“21.01.2021   г.
 • Сподели

# # #