Общински кръг на олимпиадата по математика

# # #
  • comments off

Общински кръг на олимпиадата по математика

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      На 12.12.2015 година (събота) в 143 ОУ ще се проведе Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от  ІV до VІІ клас. 

Времетраенето на олимпиадата е 4 часа – от 9:00 часа до 13:00 часа. Участниците трябва да се явят в училището в 8:45 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #