Общински кръг на олимпиадата по астрономия

# # #
  • comments off

Общински кръг на олимпиадата по астрономия

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           На учениците от пети и шести клас са раздадени темите за общинския кръг на олимпиадата по астрономия.

Общинският кръг  на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация: интернет, библиотека, консултация с учители.

            Учебното съдържание, върху което се определят темите за  общинския кръг  на олимпиадата по астрономия е от задължителната подготовка по предметите „Човекът и природата” и  „География и икономика”.

         Темите и критериите за оценяване се изготвят от  Национална комисия.

         Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 15.01.2016 г. вкл.

Пети клас предават на г-жа Вероника Георгиева, шести клас – на г-жа Димитринка Таскова.

                                                                                   ОТ РЪКОВОДСТВОТО 

  • Сподели

# # #