Неучебни дни!

# # #
  • comments off

Неучебни дни!

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛОШЕНИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-155/07.02.2012 г. МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОПРЕДЕЛЯ КАТО НЕУЧЕБНИ ДНИТЕ ОТ 08.02.2012 г. ДО 10.02.2012 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

  • Сподели

# # #