Изготвяне на компютърни презентации и кратки филмчета

# # #
  • comments off

Изготвяне на компютърни презентации и кратки филмчета

Изготвяне на компютърни презентации и кратки филмчета

Клуб за усвояване на ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КРАТКИ ФИЛМЧЕТА с програмите MS PowerPoint и Windows Movie Maker.

Ръководител: Радослава Горанова

  • Сподели

# # #